Austin Zadoks

Austin Zadoks
Master Student
EPFL

Austin Zadoks was a Master Student in the group of Giovanni Pizzi.